Skip to content

Contentautomatisering

by Wim on July 1st, 2017

… wat is dat eigenlijk?

Je hoort er veel over de laatste tijd.

Kort gezegd komt het hier op neer: contentautomatisering is genereren van informatie in een geautomatiseerd proces.

Waar dit gebeurt, wie het doet, wat er wordt gegenereerd en wat de uitgangspunten zijn is uiteraard heel verschillend per  gebruiker. Enkele voorbeelden:

  • Ik heb een BOM (Bill Of Materials) voor een maatwerkmachine en stel op basis daarvan de juiste handleiding samen
  • Op basis van tekstuele modulebeschrijvingen kan ik een afbeelding met grafische weergave van de machineconfiguratie genereren
  • Ik genereer een interactief stroomdiagram voor probleemoplossing met als input topics die error-procedures beschrijven
  • Een cursist maakt een aangepast lesboek aan op basis van gekozen modules en niveau
  • Voor de service afdeling genereer je een machinespecifieke onderhoudstabel op basis van informatie in werkinstructies
  • Combineer data en teksten om informatieve webpagina’s te genereren
  • Ik kan documenten verzamelen, samenvoegen, samenstellen en publiceren vanuit een pakket van eisen: verkoopbrochures voor klanten, specificaties voor de ontwikkelaars, kostenoverzicht voor het management.
  • Genereer teksten voor een chatbot-conversatie uit instructiemateriaal, of genereer DITA topics uit een chatbot-conversatie

Invoer is bestaande informatie, al of niet uit verschillende bronnen en uitvoer is nieuwe informatie die anders handmatig samengesteld had moeten worden. Contentautomatisering wordt typisch toegepast in situaties waar handmatig samenstellen (te) veel werk is en daarom veelal niet gebeurt – en waarmee je de kans laat liggen om net dat beetje extra te leveren aan je klant of gebruiker.

Het genereren van grafische weergaven, afbeeldingen die al of niet interactief zijn, is zeer effectief voor communicatie en kan op alle soorten informatie worden toegepast. Ook het samenstellen van aangepaste informatieproducten, van kleine ‘quick references’ tot complete klantspecifieke handboeken en webpagina’s kan je voor een groot deel automatiseren.

Eigenlijk is alleen jouw fantasie de beperking.

Welke content is geschikt om te gebruiken voor automatisering? Heel simpel: alles wat enigszins gestructureerd is. Dat kan komen uit Excel (een Excel-tabel is gestructureerde data!), uit een database, het kan XML content zijn, DITA topics maar ook nette Word- of FrameMakerbestanden. In een geautomatiseerd proces kunnen diverse gestructureerde gegevens worden gecombineerd, samengevoegd en omgezet (getransformeerd) naar nieuwe informatie die je vervolgens weer kunt hergebruiken.

Er is natuurlijk wel wat nodig om dit voor elkaar te krijgen. Je wilt weten hoe de gegevens in elkaar zitten en wat de aanknopingspunten zijn. Je zal een proces willen uitdenken en uittekenen wat je gaat combineren en waar je uit wilt komen. Om gegevens te structureren zal je ze verrijken met metadata. Zeg maar de kolomkoppen van je excel sheet, de attributen en elementnamen van je XML-gegevens, opmaakstijlen in Word maar ook bestands- en foldernamen en alle andere extra informatie over de gegevens.

In de meeste gevallen is de informatie over de informatie al impliciet aanwezig. Wij kunnen je helpen om hier zicht op te krijgen en vervolgens de juiste stappen te nemen.

Meer weten? Mail naar info@idtp.eu of bel naar +31652036811 voor een vrijblijvende afspraak.

 

From → iDTP

Comments are closed.